Kursinnehåll

Kursinnehåll

Avsnitt 1 – Vad är föräldraskap för mig?

 • Genom olika övningar tar du fram det föräldraskap som just du vill ha
 • Du kommer också att ta fram vilka värderar som är viktiga för dig
 • Sedan kommer du att få förståelse för vilka förhållningssätt och beteenden som behövs för att uppnå det föräldraskap du vill ha

Avsnitt 2 – Olika familjekulturer

 • Här lär du dig om tre extrema familjekulturer; mur-, gelé- och ryggrads­familjen, för att se vilken du själv är uppvuxen i
 • Vi går också igenom vilka värderingar och beteenden den familjekulturen har och hur den påverkar ditt förhållningssätt idag
 • Avslutningsvis tar du fram vilken familjekultur du vill ha i din familj idag

Avsnitt 3 – Förändringsarbete

 • Här synliggör du dina beteenden och förhållningssätt som är bra idag och de som du vill ändra på
 • Du får verktyg som visar på hur du kan gå till väga i ett förändringsarbete
 • Vi ger olika exempel som visar på hur våra omedvetna ageranden kan påverka oss och våra barn

Avsnitt 4 – Att sätta gränser

 • Här får du en förståelse för vad gränssättning är och vikten av att sätta gränser
 • Du kommer att ta reda på vad gränssättning är för dig och hur du sätter gränser idag
 • Genom övningar kommer du att få en tydlig bild av när och hur du vill sätta gränser